7. Chiến lược sử dụng đòn bẩy về mặt con người. 

Xin lỗi, nhưng bạn không có quyền xem nội dung này.