KHOÁ HỌC NGHỆ THUẬT BÁN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐÀM PHÁN ĐỈNH CAO

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH
PHẦN 4: XÂY DỰNG CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG.
PHẦN 6: TIẾP CẬN VÀ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ.
PHẦN 7: XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA KHÁCH HÀNG.
BƯỚC 8: TRÌNH BÀY SẢN PHẨM VÀ LỢI ÍCH
PHẦN 11: LAN TỎA

Nội dung 4: Tìm kiếm khách hàng qua Youtube.

Xin lỗi, nhưng bạn không có quyền xem nội dung này.