Rủi ro về mặt lựa chọn: Tức là bạn chọn sai sản phẩm, sai khu vực, sai phân khúc…,

Xin lỗi, nhưng bạn không có quyền xem nội dung này.