Rủi ro về mặt pháp lý: Đây là nhóm rủi ro chính và phần lớn mọi người gặp phải như giấy tờ pháp lý, hình thức giao dịch……

Xin lỗi, nhưng bạn không có quyền xem nội dung này.